Beschermingsbewind

Financiële stabiliteit is voor ons het belangrijkste wat wij met beschermingsbewind willen bieden

Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek art.431  geeft aanAls iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te regelen door zijn psychische of lichamelijke toestand of door verkwisting of het hebben van problematische schulden, kan zijn vermogen onder bewind worden gesteld.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd en wordt door de kantonrechter uitgesproken. Indien bewind wordt uitgesproken dan nemen wij uw financiën geheel over. Er worden twee bankrekeningen geopend en wij gaan u voorzien van wekelijks leefgeld. Van de beheerrekening worden alle vaste lasten betaald en eventuele regelingen getroffen. Met u wordt het budget besproken en eventuele bezuinigingen doorgevoerd.  Instanties worden op de hoogte gesteld van bewindvoering.

Is er sprake van schulden dan worden deze in kaart gebracht, schuldeisers worden op de hoogte gesteld van bewindvoering. Gekeken wordt of de schulden binnen een bepaalde termijn kunnen worden afgelost, lukt dit niet wordt de cliënt door de bewindvoerder bij de schuldhulpverlening aangemeld.

Op deze site beperken wij ons tot informatie over beschermingsbewind , wilt u echter informatie over curatele en mentorschap dan kunt u hiervoor ook contact met ons opnemen.