Mentorschap

Naast bewindvoering dat uitsluitend gericht is op financiën, bieden wij ook mentorschap aan. De combinatie bewindvoering-mentorschap is het totaalplaatje van onze zorgverlening; mentorschap voor de zorg, bewindvoering voor de financiën.

Wanneer er geen beschikbaar familielid is om namens cliënt als contactpersoon te fungeren voor de zorg, is mentorschap via ons een goed alternatief.

Een mentor treedt op namens de cliënt om ervoor te zorgen dat er bij beslissingen van bijv. verandering van zorg, kwaliteit van zorg  of wensen van de cliënt, de meest gunstige optie wordt verkregen.

Mentorschap moet, evenals bewindvoering, via de Rechtbank worden aangevraagd en worden benoemd.

De Rechtbank bewaakt de kwaliteit en invulling van mentorschap d.m.v. een jaarlijkse evaluatie.

Wij bieden mentorschap uitsluitend als combinatie met bewindvoering aan, dit is bewust gekozen. Immers de combinatie van beide waarbij er maar sprake is van 1 contactpersoon, biedt voordelen. (Zowel cliënt als zorginstelling heeft 1 persoon als aanspreekpunt.)

De bewindvoerder/mentor heeft contact met de instelling, de zorgverzekering en is op de hoogte van de financiële situatie van cliënt. Om die reden kan er eventueel ook een keuze gemaakt worden voor bijv. uitbreiding zorg of thuiszorg.

De mentor is aanwezig bij het centraal overleg van de zorg namens de cliënt of samen met de cliënt .

Samen komen wij dus op voor de wensen en belangen van cliënt. 

Wilt u meer informatie zijn wij uiteraard bereid om in een kennismakingsgesprek uw vragen te beantwoorden.