Tarieven

Tarieven bewindvoering (per 01-01-2020):

Wij hanteren de tarieven conform de Regeling van Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 30-11-2015. Deze tarieven voorzien in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden. Is uw inkomen boven de 110% bijstandsnorm, dan zijn deze kosten voor eigen rekening. Is uw inkomen niet toereikend dan verzorgen wij de aanvraag voor bijzondere bijstand. Tijdens het eerste gesprek zal uiteraard met u worden besproken welke situatie voor u van toepassing is.

Maandelijkse tarieven incl. btw

Voor 1 persoonshuishouden
€ 116,26
Voor gehuwden/samenwonenden
€ 139,55

Bewindvoering met schulden:

Voor 1 persoonshuishouden
€ 150,44
Voor gehuwden/samenwonenden
€ 180,49

Intakekosten eenmalig

Bewindvoering alleenstaande
€  657,03
Bewindvoering samenwonenden
€  787,71

Eindafrekening en R&V eenmalig

Uitstaptarief 1 persoonshuishouden
€ 246,84
Uitstaptarief samenwonenden
€ 296,45

Overige tarieven

Uurtarief
€ 82,06
Verhuizing/ontruiming/verkoop
€ 410,19
PGB Beheer (jaarlijks)
€ 614,68